Kim jesteśmy

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Ads w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Administratorem danych osobowych jest indywidualna działalność gospodarcza DAMIAN JAWORSKI; ul. Zadziele 228h, 32-031 Gaj; NIP: 676 235 73 76;
 2. Strona internetowa, Serwis – strona internetowa pod adresem https://quadoweprzygody.pl. Kontakt: quadyzator@vp.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej lub korzysta z jej usług.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe

 1. Administratorami danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej, a także za pomocą innych środków komunikacji jak email, połączenie telefoniczne
 3. Użytkownik Strony internetowej może podać następujące dane osobowe:
  a.) Dane identyfikacyjne w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
 4. Strona internetowa może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług firmy „Firma Usługowo Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk”
 5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej oraz osobom utrzymującym stronę internetową).
 6. Formularz kontaktowy – 6 pkt 1 lit a.) RODO – przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody.

  Zakres przetwarzania: e-mail, telefon, imię, nazwisko, strona internetowa, typ i język przeglądarki oraz systemu, adres IP, host.

  Celem przetwarzania jest umożliwienie kontaktu z usługodawcą w celu przedstawienia oferty dot. usługi.

  Czas przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 7. Pliki cookies – 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

  Zakres przetwarzania: typ i język przeglądarki oraz systemu, adres IP, host

  Celem przetwarzania jest dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

  Czas przetwarzania wynosi jeden rok od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych za pomocą tych plików

 

Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym dane osobowe mogą zostać przekazane. Wśród nich znajdują się:

 1. Podmioty wykonujące zlecenia na rzecz administratora danych, z którymi administrator danych współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. Hostingodawcy oraz dostawcy oprogramowania (na przykład oprogramowanie do obsługi księgowej),
 3. Księgowi,
 4. Podmioty zapewniające wsparcie techniczne, system CRM, system mailingowy,

Uprawnienia użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują konkretne uprawnienia uzależnione od podstawy prawnej.

Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji.

Prawo do sprostowania danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z przepisami

 

Prawo do wniesienia skargi – jeżeli stwierdzono, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00);

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Rodzaje plików cookies – W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookies Administratora danych – Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo zapisywana jest historia przeglądanych podstron. Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Strony WWW staje się łatwiejsze i przyjemniejsze w użytkowaniu.
 4. Pliki cookies podmiotów trzecich – Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

  – Google Ads – pozwalają one na realizację strategii marketingowych oraz kampanii
  – Google Analytics – pozwalają one na anonimowe badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu

  Zbierane przez Google Inc dane mają charakter anonimowy i zbiorczy.
 5. Zgoda na używanie plików cookies – Zgoda na przetwarzanie plików cookie jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdej chwili. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić z jego korzystania.

  Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym.

  Domyślne ustawienia przeglądarki dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest ich usuwanie i wyłączanie w każdym momencie dla wszystkich stron internetowych lub konkretnej witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej